Praktijk Info

Afspraken

De praktijk is geopend van maandag t/m donderdag.
Afspraken kunt u maken op de praktijkdagen tussen 9.00 uur en 12.00 uur.

Telefonisch overleg

met dr. de Klyn is mogelijk op ma t/m donderdag tussen 13.30 en 14.00 uur.
met de assistente op maandag t/m donderdag bij voorkeur tussen 14.00 en 15.00 uur.
Buiten deze uren zijn wij voor spoedgevallen en dringende vragen via een spoednummer bereikbaar. (0313-650258)
Op vrijdag is de praktijk alleen geopend voor spoedgevallen.
Bestellingen supplementen: Telefonisch 0313-414309 of per mail naar  break009@xs4all.nl

Frequentie van afspraken
De frequentie van de afspraken is i.h.a. 1x per 1-3 maanden.
Bij chronische ziekten zijn de afspraken i.h.a. per 3-4 maanden.
Het preventief onderzoek is 1x per jaar.

Afzeggen of verzetten van afspraken

1e consult: minimaal 48 uur van tevoren
vervolgconsulten: minimaal 24 uur van tevoren.
Bij voorkeur telefonisch 0313-414309.
Niet nagekomen afspraken of niet tijdige afzegging worden volledig
in rekening gebracht. Zie betalingsvoorwaarden AVIG

Vergoeding

De meeste verzekeringen vergoeden geheel of gedeeltelijk de consulten in de aanvullende verzekering.
De geneesmiddelen zijn voor eigen rekening voor zo ver zij niet
vallen onder het geneesmiddelen vergoedingssysteem (GVS-lijst), d.w.z. supplementen worden niet vergoed.

Externe laboratorium- en andere onderzoeken worden door de verzekeringen niet meer vergoed.

Bij behandelingen kan wel belastingaftrek worden bedongen. De assistente kan u daarmee helpen.
Het is verstandig om in twijfelgevallen bij uw verzekering te informeren naar de vergoedingsregeling voor natuurgeneeskunde en NTTT (Moermantherapie).

Consulttarieven: Richtlijn €30 per 10 minuten

Eerste consult algemene geneeskunde/ natuurgeneeskunde € 150
Eerste consult NTTT € 180
Vervolgconsult AG/NG € 90
Vervolgconsult NTTT € 105
BETA-Vincent onderzoek € 90
Kort consult bv controle bezoek € 60 (20 min.)
Klein consult bv injectie, bloedafname, bloeddrukcontrole € 30 (10 min.)
Levend-bloed-analyse € 30

 

Kinderen tot 16 jaar :

1e Consult Natuurgeneeskunde € 105,00
Vervolg Consult € 60,00

Studenten / gereduceerd tarief:

Eerste Consult Natuurgeneeskunde € 90,00
Vervolg Consult € 67,50

De kosten zijn conform de richtlijnen van AVIG (Artsenvereniging voor Biologische en
Natuurlijke Geneeskunde) en KNMG richtlijnen voor huisartsen.

Betaling contant. Pinbetaling is mogelijk.

Routebeschrijving

1. Uit de richting Utrecht
Via de A12 richting Arnhem, afslaan bij afslag Arnhem-Velp-Zutphen
(Knooppunt Velperbroek) en op de rotonde richting Zutphen volgen.
Aan het einde van deze snelweg naar Zutphen N348: bij het stoplicht (T-splitsing)
richting Zutphen/Dieren. Bij het volgende stoplicht links richting
Ellecom.

1. Direct na het afslaan gaat u links (tussen vluchtheuvel door) Ellecom in, Dit is de Hofstetterlaan, een weg met een dubbele bomenrij (eiken) aan weerszijden. (Dat is bijna de parallelweg van de weg, waar u vandaan komt.)
Aan het einde van deze laan (bij het bordje doodlopende weg), gaat u rechtsaf
(richting VVV-service post). Dit is de Binnenweg. Daarna de eerste straat links.
Op deze hoek (waar een lindeboom op een klein pleintje staat) bevindt zich de praktijk met er tegenover een bakker. De ingang van de praktijk staat duidelijk aangegeven.

2. Uit de richting Nijmegen, Den Bosch en Tiel
A50 richting Arnhem volgen bij afslag Arnhem-Velp-Zutphen (Knooppunt Velperbroek)en daar afslaan richting Zutphen evenals bij 1.

3. Uit de richting Zwolle en Apeldoorn
A5O richting Arnhem volgen tot afslag Loenen/Eerbeek, vandaar via Loenen, Eerbeek, Laag Soeren en Dieren over de Harderwijkerweg doorrijden tot de spoorlijn met stoplichten. Dan rechts afslaan richting Ellecom. Bij de volgende stoplichten rechts afslaan naar Ellecom en daarna meteen links de Hofstetterlaan in. Zoals beschreven staat bij 1.1

4. Uit de richting Zutphen
Doorrijden richting Arnhem tot na Dieren, daarna bij de stoplichten rechtsaf als bij 3 en direct linksaf de Hofstetterlaan in. Verder zoals beschreven staat bij 1.1

5. Uit de richting Doetinchem/Doesburg
Vanuit Doetinchem en Doesburg naar Dieren. Stoplichten linksaf naar Ellecom en direct weer links. Verder zoals beschreven staat bij 1.1

6. Uit de richting Velp/Rheden
Doorrijden via De Steeg naar Ellecom, direct na Hotel Avegoor de eerste weg rechtsaf.
Dat is de Binnenweg. Deze uitrijden tot het pleintje met de linde, daar rechtsaf, op de hoek bevindt zich de praktijk. Als u de Binnenweg gemist heeft, rijdt u door tot de laatste weg rechts (voor de stoplichten) van de Zutphensestraatweg, dat is de Hofstetterlaan , dan verder zoals beschreven staat bij 1.1

7. Via openbaar vervoer
BUS: Buslijndienst 43 Arnhem /Apeldoorn. Halte Zutphensestraatweg. Lopen via
Pieperslaan of Kastanjelaan richting Binnenweg. Hier linksaf en doorlopen tot het
pleintje met de linde, daar rechtsaf, op de hoek bevindt zich de praktijk.
TREIN: Traject Arnhem/Zwolle , uitstap station Dieren. Hierna verder via buslijndienst 43 richting Arnhem (verder zie bus route). Vanaf het station is het ongeveer 20 minuten lopen.

Centrum voor Holistische Geneeskunst

Holistische Geneeskunst
Holisme gaat uit van de gedachte, dat alles één geheel is, dat alles met elkaar verbonden is. Holistische geneeskunst is geneeskunde gericht op het individu met oog voor alle aspecten van de mens: lichaam, ziel, geest, fysiek, emotioneel, energetisch, mentaal, etc. en gebruik makend van alle in aanmerking komende geneeswijzen.

Geneeswijzen
Holistische geneeskunst maakt gebruik van elke vorm van geneeskunde voor zover van toepassing op het ziektegeval. Hierbij wordt uitgegaan van reguliere diagnostiek met uitbreiding met z.g.n. alternatieve vormen van geneeskunde ofwel integrale geneeskunde.
Op de website www.cvhg.nl kunt u een pagina vinden (geneeswijzen), waar u kunt bekijken welke geneeswijzen gebruikt worden. Ook kunt u hier lezen wat de geneeswijzen inhouden

B.R. de Klyn
Arts voor algemene geneeskunde, natuurgeneeskunde, en niet-toxische tumortherapie.

Binnen het Centrum voor Holistische Geneeskunst houdt de arts Bertil de Klyn zich bezig met de behandeling van (meestal chronische) zieken, die geen of onvoldoende resultaat hebben ondervonden bij de gangbare behandelingen of die zich primair aangetrokken voelen tot een natuurlijke wijze van behandelen.

Adres
De Friedhof 2
6955 BP Ellecom
Tel: 0313-414309
Fax: 0313-419171 B.R. de Klyn, arts
Website : www.cvhg.nl is lid van AVIG en KNMG
Email: info@cvhg.nl breaklyn@xs4all.nl
BIG registratie nr 99022085801
AVIG lidnummer: 999
AGB-code: 84024170

 

Mededeling:

geen

 

Vacatures:

Vacature

op dit moment zijn er geen vacatures