Onderzoeken

 

Onderzoeksmethoden
In het CVHG wordt gebruikgemaakt van regulier lab. onderzoek met aanvullende onderzoeken in gespecialiseerde laboratoria gericht op speciale diagnostiek. Hieronder valt o.a. fecesanalyse, schildklierdiagnostiek, vermoeidheidsdiagnostiek, vit D status, zware metalen diagnostiek, voedselintolerantie onderzoek. In het CVHG worden de volgende onderzoeken gedaan:

BETA-Vincent Onderzoek
Het BETA-Vincent onderzoek ( bio-electronisch terrein analyse volgens prof. Vincent) wordt gedaan om een indruk te krijgen van de situatie van het terrein van de patiënt. Onder terrein wordt verstaan de conditie van weefsels van waaruit de weerstand en gezondheid ontstaat. De test is ontwikkeld door de franse hydroloog prof. Vincent, die samen met artsen een methode zocht om de kwaliteit van een organisme te meten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van drie vloeistoffen van de mens:

  • bloed
  • speeksel
  • urine.

Deze worden op drie manieren gemeten. Door al deze waarden met elkaar te combineren in een
computer programma ontstaat een grafiek, die sprekend is voor de conditie van de patiënt. Ook verkrijgt men een aantal rekenwaarden, waaruit conclusies te trekken zijn over de sterke en zwakke organen en functies. Als laaste kan men een indicatie voor de biologische leeftijd geven.
De test is voor de patiënt niet belastend, er hoeft alleen urine worden opgevangen, speeksel worden verzameld en bloed afgenomen te worden. Er wordt ook een meting van uw kraanwater gedaan om daarvan de kwaliteit en de invloed op uw gezondheid te bepalen.
Laboratorium onderzoek wordt niet altijd vergoed door de verzekering. Het is verstandig van te voren na te vragen wat wel en niet voor vergoeding in aanmerking komt. De praktijk draagt geen verantwoording voor kosten van laboratoriumonderzoek, die niet vergoed worden.

Bekijk de instructies

Bekijk de folder

Hier vindt u voorbeelden van grafieken, die ontstaan na het meten van de drie vloeistoffen.

Levend-Bloed Analyse (LBA)
De levend-bloed Analyse is een onderzoeksmethode, waarbij een druppel bloed onder de microscoop
wordt gelegd en in levende toestand wordt bekeken. Hierbij kan de samenhang van de rode bloedcellen worden beoordeeld en de conditie van de witte bloedcellen. Ook kan er gekeken worden naar de weerstand en besmettingstoestand van de patiënt. Zo kan de noodzaak voor en de effectiviteit van ontgiftingskuren worden beoordeeld.

Het onderzoek wordt gedaan bij chronische ziekten, die veroorzaakt kunnen zijn door verminderde weerstand en/of toxische belasting. Het vormt samen met de BETA-Vincent test het uitgangspunt voor therapieën.
Hier vindt u voorbeeldfoto’s van de levend-bloed Analyse en de LBA-microscoop.

 

Spirometrie
Bij spirometrie wordt de longcapaciteit gemeten.
Eén van de sterk toenemende ziekten van deze tijd is COPD (chronic obstructive pulmonary disease). Deze ziekte wordt veroorzaakt door vernauwde luchtwegen, waarin veel slijm aanwezig is. De voornaamste oorzaak van deze ziekte is roken. Rokers hebben ongeveer 40% kans dat ze COPD krijgen. De longen verliezen capaciteit door de gezwollen slijmvliezen en worden kwetsbaar voor infecties door het slijm, waarin bacteriën kunnen gedijen. De patiënt wordt toenemend kortademig en krijgt vaak luchtweginfecties. Als de COPD patiënt ophoudt met roken gaan de longen minder of helemaal niet meer achteruit. Daarom is vroege diagnostiek d.m.v. spirometrie van groot belang, zowel om een behandeling in te stellen als om de patiënt te motiveren te stoppen met roken. Ook astma heeft als kenmerk een verminderde longcapaciteit, maar anders dan bij COPD en moet anders behandeld worden. Bij longemfyseem, wat niet door roken is ontstaan, zijn de bevindingen zowel als de behandeling weer enigszins verschillend. Hierbij speelt een verlies van longblaasjes, waarbij grotere ruimten ontstaan met veel minder capaciteit om zuurstof op te nemen. Een Spirometrie onderzoek is eenvoudig, snel en veelzeggend. Zonder Spirometrie is de diagnose COPD niet goed te onderscheiden van astma en emfyseem. In het centrum voor holistische geneeskunst worden deze ziekten behandeld met een combinatie van reguliere en complementaire middelen en ademhalingsoefeningen.

Klik hier voor een voorbeeldmeting van Spirometrie

 

Faecesanalyse

In de ontlasting (faeces) kan men tegenwoordig door verfijnde laboratorium technieken veel afwijkingen in de darmen aan het licht brengen. In de eerste plaats kan men een indruk krijgen van de darmflora ofwel de bacteriën, die in de darm huizen. Daarnaast kunnen ook organismen, die niet in de darm thuis horen, zoals schimmels en gisten, vreemde bacteriën, wormen en andere parasieten ontdekt worden. Ook kan worden ontdekt of men last heeft van een maagbacterie (helicobacter pylori). Darmwandontstekingen kunnen goed worden vastgesteld, een doorlaatbare darm (leaky gut), slijmvliesafwijkingen, glutenovergevoeligheid, bloedverlies, beginnende tumoren, verminderde weerstand, voedingsintoleranties, verminderde pancreas activiteit, etc. Door dit onderzoek kan een scherpe diagnose op darmklachten worden gesteld en een navenant gerichte behandeling. Het is vaak een goed onderzoek om de noodzaak van een scopie (door een MDL-arts) te bepalen. Bij het laatste onderzoek worden vooral tumoren vastgesteld, maar kan ook ontsteking of allergie voor gluten worden gevonden. Wij sturen de feces naar een extern gespecialiseerd laboratorium.

Voedselintolerantie onderzoek, imupro

In deze tijd lijden veel mensen aan voedselintolerantie (onverdraagzaamheid). Dat is geen echte allergie, maar een soort langzame vorm ervan. Het is daarbij moeilijk het verband te leggen tussen het oorzakelijke voedingsmiddel en de verschijnselen, die het veroorzaakt. Deze kunnen variëren van buikpijn tot vermoeidheid of hoofdpijn, soms ook wel psychische verschijnselen als geprikkeldheid of depressiviteit. Voedselintolerantie kan onderzocht worden uit bloed, dmv een IGG onderzoek. Daarbij wordt de reactie van het bloed op voedingsstoffen gemeten aan de hand van de IGG-binding. Men kan dit doen met 100 tot 300 voedingsmiddelen. Bij een positieve (afwijkende) uitslag wordt een z.g.n. rotatie-dieet aangeraden, waarbij men het contact met de voedingsmiddelen waarop men reageert volkomen vermijdt gedurende een aantal weken of maanden en ook vermijdt twee dagen achtereen hetzelfde voedingsmiddel te eten. Voedselintolerantie is een kwantitatieve reactie (afhankelijk van de mate van blootstelling) i.t.t. allergie, wat een kwalitatieve reactie is (ook een minieme hoeveelheid kan een reactie uitlokken). Zo is er een verschil tussen glutenallergie (coeliac disease of coeliakie) en glutenintolerantie. De lijders aan de eerste ziekte kunnen geen enkel spoor gluten verdragen op straffe van vaak ernstige verschijnselen, bij de tweede groep kan er wel iets aan gluten verdragen worden, zodat men niet zo voorzichtig hoeft te zijn met de bereiding van het eten. Wij sturen bloed voor voedselintolerantie onderzoek naar een extern gespecialiseerd laboratorium.

Zware metalen test

De zware metalen test wordt gedaan op urine, speeksel en kraanwater om het voorkomen van zware metalen belasting in het lichaam zichtbaar te maken. Dit gaat via een chemische bindingstest, waarbij de metalen zich door een kleuromslag kenbaar maken. Zware metalen kunnen tal van chronische klachten veroorzaken door de opslag in organen, zoals in de lever en in de hersenen. Het is mogelijk deze te laten uitscheiden door specifieke bindende stoffen, zoals DMPS en DMSA. Bronnen van zware metalen worden in de bijgaande lijst aangegeven
( zwmbronnen.pdf).