Behandelwijzen

Hieronder vindt u een lijst met behandelwijzen:

Holistische geneeskunst
Holistische geneeskunst is gericht op heel-wording (het griekse woord holos betekent heel). Mensen zijn de samensmelting van geest, ziel en lichaam en in ziekte uit zich de verstoring van deze verbinding.

Elke ziekte kan opgevat worden als een verstoring in lichaam of ziel of in de verbinding van beide. Het is de opdracht van de arts om de stoornis te herkennen en aan te geven hoe de mens kan streven naar genezing ofwel heel-wording. In het Duits heet genezing Heilung, in het Engels spreken we van healing. Elk mens verlangt naar heel-wording, ziek of niet ziek. Gezondheid is niet de afwezigheid van ziekte, maar vooral een goed evenwicht tussen lichaam en ziel. Als de balans verstoord wordt, door uitwendige of inwendige factoren, door de slijtage van het leven of door aanleg, treedt ziekte op. De ziekte moet niet onderdrukt worden, maar begeleid worden naar herstel van het evenwicht. Het immuunsysteem is de drijvende kracht achter het handhaven van evenwicht.

Bij kanker is een deel van het lichaam verzelfstandigd, bij diabetes is de begrenzing naar buiten verbroken, bij auto-immuunziekten treedt een innerlijke strijd naar buiten als een lichamelijke verstoring, bij allergie is de begrenzing naar binnen verbroken. Bij infarcten dreigt een deel van het lichaam af te sterven. Bij neuroses is de ziel beschadigd door onverwerkte traumatische belevingen. Bij al deze ziekten is de betrekking tussen lichaam en ziel verstoord.

Op de weg naar heel-wording worden zowel lichaam als ziel betrokken. Het is zeker geen gemakkelijke weg. Vaak moet de life-style veranderen. Ook de mentale instelling zal vaak moeten verbeteren. De voeding is zeer belangrijk. Lichamelijke en geestelijke verzorging kan verbeterd worden. De patiënt moet de zoektocht ondernemen om de weg naar heel-wording te vinden. Het zoeken naar de weg is het geneesproces. Er is geen eindpunt, de mens blijft altijd op weg, hoe oud we ook worden. Ook als er geen symptomen van ziekte meer zijn, houdt de zoektocht naar heel-wording niet op.

 

Reguliere geneeskunde
Reguliere geneeskunde is de universitair gedoceerde geneeskunde.
Deze vorm van geneeskunde heeft als doel het bestrijden van ziekten en herstellen van beschadigingen en is vooral sinds het begin van de vorige eeuw succesvol, wat heeft geleid tot een zeer omvangrijke medische en farmaceutische industrie. In het centrum voor holistische geneeskunst gaan we bij elk ziektegeval uit van de reguliere diagnose. Er wordt een anamnese afgenomen, dat is een gesprek over de ziekteverschijnselen en eventuele oorzaken, aandoeningen uit het verleden en andere gegevens, die in verband met de ziekte van belang kunnen zijn. Hierna volgt een volledig lichamelijk onderzoek en zo nodig laboratorium onderzoek. Hieruit volgt i.h.a. een diagnose, waarna een behandelplan wordt gemaakt. De reguliere behandeling, die al bestond, wordt meestal gehandhaafd en aangevuld indien noodzakelijk. Het nadeel van reguliere geneeskunde is vaak, dat de symptomen wel worden bestreden, maar er geen echt herstel optreedt. Om de gezondheid te bevorderen (en daarmee herstel) wordt daarom een aanvullende (complementaire) behandeling gegeven. Dat verschil is vooral bij kanker duidelijk, daar de methodes van bestrijding van de tumor: chirurgie, radiotherapie en chemotherapie, het lichaam vaak ernstig beschadigen. De complementaire kankerbehandeling (NTTT) richt zich op herstel en het verbeteren van het eigen immuunsysteem.

 

Terrein -of systeemgeneeskunde
Terrein staat voor de samenstelling van ons (grotendeels vloeibare) lichaam en met name voor de toestand van onze lichaamscompartimenten: cellen, extracellulaire matrix en vetweefsel.
Terrein is ook op te vatten als het totaal aan functies, die ons lichaam verricht en de afwijkingen daarin.
Bij terreingeneeskunde wordt gelet op de kwaliteit van het hele organisme. Daarvoor worden zo veel mogelijk parameters betrokken, zoals:

 

1. Anamnese ofwel de symptomen, die de patiënt ervaart en de voorgeschiedenis.
2. Algemeen lichamelijk onderzoek
3. Regulier laboratorium onderzoek
4. BETA-Vincent onderzoek bepaalt de fysische en chemische kwaliteit van onze vloeistof(fen). (zie bij “onderzoeken”)
5. Levend-bloed analyse geeft een visuele indruk van de kwaliteit van het bloed. (zie bij “onderzoeken”)

Door al deze gegevens te combineren kan de arts het functioneren van het organisme optimaal begeleiden. Het is de bedoeling het evenwicht in het lichaam zo veel mogelijk te herstellen. Hierbij wordt uitgegaan van de stelling, dat het terrein de weerstand bepaalt.
 Bekijk het model van het terrain

 

Natuurgeneeskunde
Natuurgeneeskunde, wat nauw verwant is met terreingeneeskunde, gaat uit van het herstellen van gezondheid door het wegnemen van voor de ziekte verantwoordelijke oorzaken. Als belangrijk oorzaak van ziekten beschouwt men de vervuiling van het lichaam met afvalstoffen, hetzij van binnen of van buiten. De behandeling komt in het algemeen neer op diëten en reinigingskuren. Herstel van de natuurlijke afweer is daarbij een belangrijk streven.
Het natuurgeneeskundig model.

 

Antroposofische geneeskunst

Geneeskunde dient volgens de antroposofische leer van Rudolf Steiner niet alleen van het lichaam uit te gaan, maar ook van het levenslichaam, de geest en de ziel. Het lichaam is onderhevig aan de werking van ziel en de geest en wordt daardoor vaak ziek gemaakt. Onder de ziel wordt verstaan het geheel van gewaarwordingen, emoties en zintuigen, onder geest onze persoonlijkheid waartegen we ik zeggen. Het lichaam bestaat uit een fysiek, vast deel en een vloeibaar deel, wat het leven draagt. Dat leven dragende principe wordt in de antroposofie etherlichaam (levenslichaam) genoemd. Het etherlichaam moet aangesproken worden om genezing te bevorderen, meest door planten en gepotentieerde (homeopathisch bewerkte) metalen. Voor de ziel zijn er therapieën ontwikkeld, zoals kunstzinnige therapie, heileurytmie en vele andere therapieën.
Antroposofische geneeskunst beschouwt zich als een uitbreiding van de reguliere geneeskunde.

 

Orthomoleculaire Geneeskunde
Orthomoleculaire geneeskunde is gericht op de normale stofwisselingsprocessen in de mens en de stoffen die daarvoor nodig zijn. De menselijke stofwisseling (processen binnen de lichaamscellen) is een zeer ingewikkeld proces, waarvan men berekend heeft dat er duizenden chemische reacties per cel per seconde plaats vinden. Kennis over de aard van die processen is onderwerp van onderzoek en elke dag wordt er meer van bekend door nieuwe ontdekkingen. Wat ons natuurlijk het meest bezig houdt is hoe kanker ontstaat en hoe chronische ziekten ontstaan. Daar is veel over bekend, hoewel het laatste woord er nog niet over gesproken is. Door met de kennis, die we uit onderzoek hebben opgedaan, er voor te zorgen dat de juiste stoffen via voeding en supplementen binnen komen, wat de natuurlijke stofwisseling bevordert, hebben ziekten minder kans te ontstaan en kan het beloop van ziekten gunstig worden beïnvloed. Voorbeelden zijn chroom bij suikerziekte, selenium bij kanker, lycopeen bij prostaatkanker, alfaliponzuur bij zenuwontsteking, glucosamine en omega-3 bij artrose, vitamine C bij slijmvliesaandoeningen, vitamine K bij osteoporose, etc. Er wordt groot belang gehecht aan een goede voedingstoestand door een goed voedsel patroon.

 

Fytotherapie
Fytotherapie ofwel kruidengeneeskunde richt zich op behandeling van ziekten met middelen afkomstig van planten. Er zijn enorm veel toepassingen van kruiden, voor de meeste ziekten is wel een kruid gevonden. Door de vele onderzoekingen, die er gedaan zijn in de laatste jaren, zijn we zeer veel te weten gekomen over de werking van kruiden. We weten nu dat in vele planten effectieve stoffen worden gevormd, die hen beschermt tegen ziekten en insecten en die ons ook kunnen beschermen. Dieren maken ook dankbaar gebruik van geneeskrachtige eigenschappen van planten via hun instinct. Wij zijn dat helaas kwijt geraakt en we moeten het via de wetenschap achterhalen.
Er is in de oudheid al gezegd dat de natuur één grote apotheek is en dat wordt telkens weer bewezen door de moderne onderzoeken. Het gaat erom er op de juiste wijze gebruik van te maken.
Voorbeelden zijn Vingerhoedskruid (Digitalis)voor het hart, resveratrol van de wijndruif voor hart- en bloedvaten en kanker, Geelwortel (Curcuma) als krachtig middel tegen kanker en ontsteking, Duivelsklauw (Harpagophytum) als pijnbestrijding, Ginsengwortel voor zenuwaandoeningen, Meidoorn (Crataegus) voor hartritmestoornissen, Katteklauw (uncaria tormentosa) tegen reumatische ontsteking en bij kanker, Soja extracten (isoflavonen, genisteine) voor hormonale suppletie en als kankerremming, Sintjanskruid (Hypericum) tegen depressies en niet te vergeten de vele toepassingen van groene thee en van broccoli.
De toepassing van fytotherapie kenmerkt zich door een mild verloop met een minimum aan bijwerkingen.

 

Niet-Toxische Tumor Therapie / Natuurlijke behandeling kanker
Niet-toxische tumortherapie, ook wel Moermantherapie of natuurlijke kankerbehandeling genoemd, is de behandeling van kanker, meestal als aanvulling op de gangbare behandeling, met middelen en methodes, die de eigen afweer van de patiënt moeten versterken. Daardoor kan ofwel de tumor effectiever worden bestreden door het eigen afweersysteem of de patiënt kan de gangbare, min of meer giftige, reguliere behandeling beter verdragen.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van een voedingsvoorschrift, reinigingskuren, voedingssupplementen, tumorremmende stoffen, immuunstimulerende middelen en methodes om de psychische afweerkracht te versterken. ( zie: www.genezendvermogen.nl )
Het voedingsvoorschrift houdt in dat er veel gezonde plantaardige voeding wordt gebruikt, liefst biologisch verbouwd, zonder kunstmatige toevoegingen zoals suiker en smaakstoffen, weinig of geen vlees, regelmatig vette vis, goed gebalanceerd in voedingsstoffen. Reinigingskuren maken de behandeling nog effectiever. De voedingssupplementen zijn vitamines, mineralen, darmbacteriën (probiotica) en enzymen. Zij dienen ervoor bepaalde elementen van het afweersysteem op te bouwen. De niet-toxische tumorremmende stoffen zijn meest plantaardige substanties, die onderzocht zijn op hun effectiviteit, maar niet in voldoende grote menselijke studies. Door enige van deze middelen te geven, die goed bij elkaar passen, treedt een tumorremmend effect op. Lees meer over de enzym behandeling volgens Kelly/Gonzales
Immuunstimulerende middelen zijn plantaardige stoffen of dierlijke extracten, die ondersteunend of stimulerend werken op het immuunsysteem. Zij worden vaak per injectie gegeven. De laatste ontwikkeling in immuun activering is gcmaf. Het is een vit D bindend proteine, dat ervoor zorgt dat de macrofagen actief worden tegen kanker. (zie: gcmaf behandeling)

De vier elementen van de NTTT

 

Viscum album
Viscum album of maretak is een plant, die alleen als parasiet groeit in hoge bomen, zoals de es, de eik, de beuk,
de iep en de den, maar hij is ook in de meidoorn en de appelboom te enten.
De plant bevat stoffen, mistellectines genaamd, die een stimulerende werking hebben op de T-lymfocyten
van het afweersysteem.
Door deze stof, als de merknamen iscador en abnoba viscum bekend, in te spuiten, wordt het immuunsysteem geactiveerd, vooral tegen kanker, maar ook bij chronische vermoeidheid door virale belasting.
De sterkte en de boomsoort kunnen variëren, waardoor een zeer specifieke werking per kankersoort en –stadium wordt verkregen.

De behandeling wordt gegeven gedurende enkele jaren nadat kanker is vastgesteld, als nabehandeling na
de reguliere behandeling, om de afweer tegen kanker optimaal te maken en te houden.

Iscador en Abnoba Viscum zijn niet meer in Nederland geregistreerd.
De recepten gaan via Weleda naar een apotheek in Duitsland.
Deze verzorgen de aanvraag en versturen het rechtstreeks naar uw huisadres.
De eerste keer kan het gebeueren dat zij een eenmalige incasso aan u vragen.
De kosten van een serie variëren van € 50,00 tot €65,00 per 7-8 ampullen.

In het begin neemt u een dosis van 3 injecties per week.
Afhankelijk van uw reactie kan overgegaan worden naar een volgende serie (oplopend), waarbij 1 maal per 3 dagen wordt gespoten.

 

Behandeling Hypothyreoidie
Hypothyreoidie ontstaat door auto-antistoffen tegen schildklierweefsel, zoals bij de ziekte van Hashimoto.
Hierdoor gaat de schildklier te langzaam werken. De oplossing voor dit probleem is de toevoeging van schildklierhormoon.
Wij gebruiken daarvoor dierlijk schildklierhormoon, omdat daarin zowel de T4 als T3 zit en ook T2 en T1.
In het lichaam bestaan normaliter ook al die stoffen en het toedienen van alleen T4, zoals gebruikelijk is in de gangbare geneeskunde, is vaak onvoldoende.
T3 immers is het enige werkzame hormoon, en T4 moet daarin omgezet worden.
Daar dat soms onvoldoende gebeurt, ervaren mensen, die op levothyroxine (T4) zijn ingesteld, dan toch een tekort.

 

Behandeling Psoriasis
Psoriasis is een huidziekte, waarbij de huid veel meer keratine (hoorn) afscheidt dan gebruikelijk. Er ontstaan dikke plaques op de huid, een soort schubben.
Deze afscheiding is het gevolg van overprikkelde huidcellen door een soort interne verstoring.
De stof fumaarzuur, een lichaamseigen stof, die in de huidcellen kan dringen, houdt deze overprikkeling tegen.
De behandeling is niet toxisch, kent weinig bijwerkingen, kan lang voortgezet worden en is niet duur.
Er moet wel een dieet bij gevolgd worden, waarbij vooral specerijen worden vermeden.

 

 

Orthopedische Geneeskunde
Orthopedische geneeskunde volgens Cyriax is een niet-chirurgische vorm van orthopedie, die is onderwezen door de Engelse orthopeed Cyriax.
Hierbij worden de afwijkingen behandeld d.m.v. injecties, massages en oefentherapie.
De behandeling richt zich op spieren, pezen , gewrichten , slijmbeurzen en de wervelkolom.
Door deze behandeling kan chronische pijn worden opgeheven in de spieren, die ontstaan is door ontsteking van de aanhechting aan het bot, zoals bij een tenniselleboog of de schouder, door een locale injectie of door dwarse frictie.
Afwijkingen in pezen, zoals peesknobbels in de handen, waardoor de vingers niet meer goed buigen en strekken, kunnen worden hersteld door een injectie met een zeer geringe hoeveelheid corticosteroid.
Chronische gewrichtsontsteking (artritis), zoals kan ontstaan na een val, maar ook door artrose of door een vorm van rheuma, kan effectief door een injectie worden genezen.
Artrose kan behandeld worden met injecties in het gewricht met stoffen als glucosamine, wat de regeneratie van het kraakbeen bevordert en de pijn vermindert, in een ernstiger geval kan een gewrichtsvloeistof worden ingespoten (hyaluronzuur), die een stootkussen-achtig effect heeft op het gewricht en zo de wrijving tussen de gewrichtvlakken voorkomt. Bij een acute verergering door een kapsel-ontsteking kan met corticosteroiden ingespoten worden.
Slijmbeurzen (bursae) zijn vaak aangedaan met ontsteking, wat een heftig begin kan hebben (acute bursitis), maar ook een chronisch karakter kan hebben. Er zijn op verschillende plaatsen in het lichaam slijmbeurzen, maar vooral die van de schouders, deheupen en het zitvlak zijn vaak aangedaan. In de laatste gevallen lijkt de pijn op ischialgie (ischias), daar de pijn zich vanuit het zitvlak over de zijkant van het been kan uitbreiden.
De wervelkolom kan vele afwijkingen hebben, o.a. standsafwijkingen (kyfose, scoliose), tussenwervelschijf afwijkingen (hernia, slipping disc) , gewrichtsafwijkingen (artrose, fixatie) en veranderingen van de beweeglijkheid door aandoeningen van het sturend vermogen in de rug. Veel van deze afwijkingen kunnen door manuele therapie (vlgs v.d.Bijl) worden behandeld, waarbij ik verwijs naar een met mij samenwerkende fysiotherapeut. Sommige chronische aandoeningen kunnen behandeld worden met locale injecties, zoals de interspinosale injectie (tussen de doornuitsteeksels op de plaats van de aangedane tussenwervelschijf) , en de epidurale injectie (onder aan de wervelkolom). Hierdoor kunnen zenuwprikkelingenen pijn worden bestreden, afkomstig van vernauwde tussenwervelruimten en daardoor te nauwe foramina (zenuwdoorgangen). Ook worden gerichte oefeningen gegeven om de wervelkolom te ontlasten.

 

Detoxificatie kuur als regulatie van het immuunsysteem

De oorzaak van veel ziekten is een verstoring van de reactie van het immuunsysteem. Bij een adequaat reagerend immuunsysteem wordt ziekte voorkomen door het gevaar van infectie of ontaarde cellen tijdig te keren.
Als de immuunreactie te zwak is, kunnen infecties optreden.
Bij een overdreven reactie van het immuunsysteem spreken we van allergie.
En bij een misplaatste reactie, op de verkeerde impuls, noemen we het een auto-immuunziekte. Ook bij andere chronische ziekten, zoals hart-en bloedvatziekten en kanker, treedt een inflammatie (ontsteking) op, d.w.z. een reactie van het immuunsysteem. Ader verstopping, de z.g. plaques, ontstaan als gevolg van de inflammatie. De oorzaak van de inflammatie is niet bekend. Misschien is de inflammatie zelf de oorzaak, dus een ontsporing van het immuunsysteem. Men spreekt van laaggradige ontsteking, zonder te weten waar die vandaan komt, als oorzaak van veel chronische ziekten. Dat is waarschijnlijk ook bij kanker het geval.

Ontsteking kan ontstaan door vreemde stoffen in het lichaam, die niet verwijderd konden worden. We noemen dat toxische belasting, de vreemde stoffen ofwel ballaststoffen, hoeven an sich niet zo zeer giftig te zijn, maar ze worden door het lichaam wel als een soort gif beschouwd, omdat ze er niet horen te zijn. Het afweersysteem doet dan pogingen het te verwijderen. Het gaat hierbij om eiwitachtige substanties, mogelijk ook cel- of bacterieresten, die niet afgebroken kunnen worden. De afweercellen fagocyteren deze stoffen en vernietigen ze in de cel. Er kunnen echter ook antistoffen tegen gevorm worden en dan ontstaat een immuunreactie.
Om het immuunsysteem te ontdoen van deze hinderlijke stoffen, die het overbelasten en het de mogelijkheid te geven weer normaal te functioneren tegen indringers, kan een detoxificatie of ontslakkingskuur gegeven worden. Hierbij wordt een dieet aangeraden met weinig eiwitten, geen suikers en de juiste (omega-3) vetten. Eiwitten in overmaat kunnen belastend zijn, suikers zijn inflammatie bevorderend en omega-3 vetten zijn remmend voor inflammatie. Het dieet duurt ongeveer 1 tot maximaal 2 maanden.
Het gaat gepaard met antioxidanten en drainerende middelen voor nier, lever en lymfe.
Zowel voor aanvang als na 1 maand wordt een levend-bloed-analyse (LBA) gedaan om te vast te stellen hoe de belasting in het bloed er voor staat.
Er wordt vaak gecombineerd met reinigingskuren voor de darm en voor de lever, de z.g. purge, clean sweep en liver flush.

Autovaccin therapie lege artis

Resetting van het afweersysteem

Autovaccin therapie kan ingezet worden bij chronische ziekten, die het gevolg zijn van bacteriële of virale infecties.

Onder autovaccin therapie (AVT) wordt verstaan het herhaaldelijk (minimaal 6 maanden elke twee weken) onderhuids inspuiten van eigen bloed, dat gedurende 8 weken geïncubeerd is geweest bij een temperatuur van 37 graden.

Hierdoor zijn de bloedcellen afgebroken en is de inhoud van de cellen vrijgekomen, om precies te zijn de dode resten van bacteriële (of virale) vormen, die in de witte bloedlichaampjes verborgen waren. In de resten bevinden zich antigenen van de micro-organismen , waardoor het immuunsysteem kan worden geprogrammeerd tegen deze verborgen bacteriën en virussen. De bacteriële vormen, L-vormen genoemd, zijn bacteriën zonder celwand, een soort tussenvorm. Zij worden daarom cell wall deficient bacteria (cwdb) genoemd. In die vorm kunnen bacteriën blijven leven binnen in een andere cel en zelfs uitbreiden door deling in een soort cystes. Die cel, een immuuncel, macrofaag (vreetcel), geeft daardoor ontstekingsstoffen af, die bij ons ziekteverschijnselen veroorzaken. We spreken dan van een laaggradige ontsteking.

Laaggradige ontstekingen worden chronische ziekten.

Bij de ziekte van Lyme en bij Q-koorts kennen we een chronisch verloop, dat na de acute ziekte optreedt en lang kan voortduren.

Er zijn ook andere ziekten, zoals de chronische vorm van de ziekte van Pfeiffer, tuberculose, colitis ulcerosa, psoriasis, reumatische ziekten, die waarschijnlijk als gevolg van cwdb ontstaan zijn.

Bekijk hier het .pdf-document: Enquete autovaccin rapportage

Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Fluorescentie-in-situhybridisatie. Bij een positieve FISH test kan AVT gericht ingezet worden.

zie: www.artofmedicure.eu